• adj

  ふるくさい - [古臭い]
  きゅうへい - [旧弊]
  きゅうしき - [旧式]
  Xem xét lại toàn bộ hệ thống điện lực cũ kỹ: 旧式の電力システムを総点検する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X