• v

  こかつ - [枯渇する]
  (giếng) cạn (cạn kiệt, khô cạn): ~が枯渇する(井戸が)
  Cạn (cạn kiệt, khô cạn) đã khoảng bao nhiêu năm. : _年くらいで枯渇する
  かわく - [乾く]
  あさい - [浅い]
  せんぱく - [浅薄]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X