• exp

    いちめん - [一面]
    Cả bề mặt hồ Kawaguchi bị bao phủ bởi băng.: 河口湖は一面に氷が張っていた。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X