• n

  いったい - [一帯]
  Cả vùng này có rất nhiều mèo hoang.: このあたり一帯には野良猫が多いんです。
  Năm nay cả vùng Đông Bắc có tuyết lớn.: 今年東北一帯は豪雪に見舞われた。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X