• n

  こうせい - [更生]
  cải tạo thanh thiếu niên: 青少年の更生
  cải tạo tội phạm: 犯罪者の更生
  phục hồi (cải tạo) những người nghiện ma tuý: 麻薬中毒者の更生
  かいぞう - [改造]
  cần sửa chữa (cải tạo) lớn: 大改造が必要である
  アップグレード
  bắt đầu quá trình cải tạo, nâng cấp: アップグレード・プロセスを開始する
  かいしゅう - [改修] - [CẢI TU]
  cải tạo sông ngòi: 河川改修
  cải tạo nhà ở mang tính toàn diện: 全面的な家の改修
  cải tạo cái gì thành cái gì: ~に改修する〔主語を〕
  かいぞう - [改造する]
  かいちく - [改築する]
  cải tạo lại cái nhà hát cũ.: 古い劇場を改築する
  こうせい - [更生する]
  Những kẻ tội phạm được cải tạo: 更生する犯罪者

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X