• exp

    れっとうかん - [劣等感]
    cảm giác thấp kém hơn...: (人)に対する劣等感

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X