• n

  にゅうしん - [入神] - [NHẬP THẦN]
  にゅうしん - [入伸] - [NHẬP THÂN]
  かんきょう - [感興] - [CẢM HƯNG]
  Làm ai mất (cảm) hứng: (人)の感興を削ぐ
  không làm khơi dậy một chút hứng thú nào trong lòng: 胸中に何の感興も起こさない
  có hứng thú với cái gì: (~に)感興が湧く
  インスピレーション
  tôi luôn có nhiều cảm hứng hơn khi trời trở lạnh: 涼しい天気になると、いつになくインスピレーションがわいてくる気がする
  người nghệ sỹ đó cho rằng cảm hứng là rất quan trọng: その芸術家は、インスピレーションが非常に重要であると信じている
  cảm hứng thật sự xuất phát từ chính trái tim bạn: 真のインスピレーションとは、心の奥底から得られるものだ
  anh đã

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X