• n

  きんだん - [禁断]
  きんせい - [禁制]
  sự cấm đoán của xã hội: 社会的禁制
  phá vỡ sự cấm đoán (ngăn cấm): 禁制を犯す
  ở sân bay, một ngày có khoảng hai mươi lăm món hàng cấm bị tịch thu: 空港では1日に25個の禁制品が押収されている
  きんし - [禁止]
  cấm đoán toàn bộ các vấn đề liên quan đến...: ~に関する包括的禁止
  cấm đoán việc sản xuất và sử dụng...: ~の生産と使用の全面的禁止
  cấm đoán việc sử dụng...: ~の使用禁止
  きんしする - [禁止する]
  cấm đoán việc sử dụng ~ hoàn toàn: ~の使用を全面的に禁止する
  cấm đoán xuất khẩu tất cả những động vật có nguy cơ tuyệt chủng: いかなる絶滅危機動物の輸出も禁止する
  cấm đoán hoàn toàn quảng cáo thuốc lá: たばこの広告を全面禁止する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X