• n

  きゅうきゅう - [救急]
  Cảnh sát, cứu hoả, cấp cứu là số 911: 警察、火災、救急は911番
  Tiến hành cấp cứu bệnh nhân và người bị thương: 病人やけが人に対する救急を行う
  Tiến hành điều trị cấp cứu với sự ưng thuận của người bệnh: 患者の承諾に救急医療を行う
  きゅうかん - [急患]
  Cáng cấp cứu: 急患用担架
  Làm việc ở phòng cấp cứu: 急患病室で働く
  đi khám cho bệnh nhân cấp cứu: 急患で往診に出ている
  おうきゅうしょち - [応急処置]
  làm ơn hãy cấp cứu cho anh ấy: 彼に応急処置をお願いします
  cấp cứu ai đó: ~に応急処置を施す
  エマージェンシー
  xe cấp cứu: エマージェンシー・バス
  từ chối cấp cứu: エマージェンシー・リトラクト
  van cấp cứu thay thế: リレー・エマージェンシー・バルブ
  おうきゅう - [応急]
  áp dụng biện pháp cấp cứu: 応急策をとる
  cho dù thế nào thì cũng có điểm chung (điểm giống nhau) đó là cần phải tiến hành cấp cứu: どちらも応急手当が必要だという点で似ている
  cấp cứu cho ai đó: (人)に応急手当をする
  sơ cứu (cấp cứu) cho ai đó: 応急手当を施す

  Kỹ thuật

  エマーゼンシ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X