• n

  めした - [目下]
  ぶか - [部下]
  Người chỉ huy ra lệnh cho cấp dưới bắt đầu bắn.: その指揮官は部下たちに射撃開始を命じた
  Anh chuyển cái này cho cấp dưới của anh được chứ?: これをあなたの部下たちに転送してもいいですよ
  かきゅう - [下級] - [HẠ CẤP]
  công việc cấp dưới: 下級な職業
  cán bộ cấp dưới: 下級の幹部

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X