• n

  そせい - [組成]
  kết cấu mạ: めっき浴組成
  cấu tạo chất apoprotein: アポタンパク質組成
  こうせい - [構成]
  Sự cấu thành (cấu tạo) của ion: イオン構成
  các tộc người (dân tộc) cấu thành của đất nước đó: その国の人種構成
  cấu thành (cấu tạo) của gien: ゲノム構成
  cấu thành (cấu tạo) của hệ thống: システムの構成
  こうせい - [構成する]
  Cấu thành nên (tạo nên) thị trường: ~の市場を構成する
  Cấu thành (tạo nên) đại đa số: ~の大多数を構成する
  Cấu thành nên (tạo nên) phần bên trong của ~: ~の内部を構成する
  Cấu thành nên (tạo nên) nguyên tử: 原子を構成する
  そせい - [組成する]
  nó có cấu tạo từ những cái gì: それは何から組成されているのか.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X