• n

  ほさき - [穂先]
  つりざお - [釣竿] - [ĐIẾU ?]
  つりざお - [釣り竿] - [ĐIẾU ?]
  Cần câu này cũ nên không sử dụng được: この古い釣り竿は使えなくなってしまった
  Anh ấy tự chèo thuyền câu cá: 彼はボートに釣り竿を乗せると、自分も乗り込んだ
  つりさお - [つり竿]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X