• n

  クレーン
  có bằng đặc biệt cho phép điều khiển cần cẩu: ダンはクレーンを操作する特殊免許を持っている
  cần cẩu di động: モービル・クレーン
  cần cẩu chuyên chở: 運搬クレーン
  クレーン
  きじゅうき - [起重機]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X