• adj

  ひつような - [必要な]
  ひっす - [必須]
  điều kiện cần thiết: 必須な条件
  かんよう - [肝要]
  rất quan trọng (cần thiết) cho việt hình thành tính đạo đức và tính xã hội: 道徳性や社会性を育成するのに肝要である

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X