• n

  [お祈り]
  hãy cầu khấn đi!: お祈りを唱えなさい
  lời cầu khấn đối với ~: ~よけの祈り
  cầu khấn cho hòa bình: 平和への祈り
  きがん - [祈願]
  cầu (khấn) chúa lòng thành: 神に祈願する
  cầu khấn cho vụ mùa bội thu: 五穀豊穣を祈願する
  thành tâm cầu khấn chúa: 神仏に祈願をこめる
  cầu (khấn) được mẻ lưới đầy (ngư dân): 大漁を祈願する
  カルト
  がっしょう - [合掌]
  giơ cao hai tay cầu nguyện: 合掌した両手を高く掲げて
  がっしょう - [合掌する]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X