• n

  げんかい - [厳戒]
  bước vào cơ chế giới nghiêm (cẩn mật) trong những năm sau: _年来の厳戒体制に入る
  tình trạng giới nghiêm (cẩn mật, cảnh giác cao độ): 厳戒態勢
  げんじゅう - [厳重]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X