• n

  きんだい - [近代]
  Ở thời cận đại: 近代において
  Được chế tạo ở đầu thời kỳ cận đại: 近代の始まりを告げる
  Thực phẩm đó đã được sản xuất bởi công nghệ sinh học hiện đại: 近代バイオテクノロジーが生み出した食品
  Ngôn ngữ La tinh hiện đại.: 近代ラテン語
  きんせい - [近世]
  ngôn ngữ châu mỹ la tinh thời cận đại: 近世ラテン語
  triết học cận đại: 近世哲学

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X