• n, exp

  めんとりする - [面取りする]

  Kỹ thuật

  かどをけずりとる - [角を削り取る]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X