• v

  みじかくきる - [短く切る]
  "Cắt ngắn cho tôi.": 「髪を短く切ってください。」

  Kỹ thuật

  ノッチ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X