• v

  さんぱつ - [散髪する]
  Đã 5 tháng rồi anh ta không cắt tóc: 彼は 5 か月前に散髪したきりだ
  かりあげる - [刈り上げる]
  Kiểu tóc được tông cắt gọn gàng: きれいに刈り上げた髪型
  Hãy hớt tóc (cắt tóc) gáy ở đằng sau: 後ろを刈り上げてください
  かみをかる - [髪を刈る]
  かりあげ - [刈り上げ] - [NGẢI THƯỢNG]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X