• v

  つくる - [造る]
  かりとる - [刈り取る]
  Cắt tỉa cành cây: 木の枝を刈り取る
  かりこむ - [刈り込む]
  Cắt tỉa cành cây bằng kéo để tạo dáng đẹp cho cây: その木の見栄えを良くするためにはさみで枝を刈り込む
  Cắt tỉa bụi cây: 茂みを刈り込む
  Cắt tỉa cành cây vào mùa xuân là một điều tốt: 春に木の枝を刈り込むのはいいことだ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X