• n

  ねつでんつい - [熱電対] - [NHIỆT ĐIỆN ĐỐI]
  Bộ thay đổi cặp nhiệt điện: 熱電対変換器
  đầu đo nhiệt độ của cặp nhiệt điện: 熱電対温度プローブ

  Kỹ thuật

  サーモカップル

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X