• adj

  しゅろ
  こする
  すれる - [擦れる]
  chân cọ trong giầy: 足が靴で擦れる
  とう - [籐]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X