• n

  ハーブ
  しば - [芝]
  グラス
  giẫm lên cỏ: グラスを踏む
  cỏ non: 若グラス
  くさき - [草木]
  cây cỏ của mùa xuân: 春の草木
  thân cỏ mọc lên tới bao nhiêu feet: およそ_フィートの高さに伸びた草木
  cây cỏ mà thượng đế đã thích thì tuyết có dầy đến đâu cũng không thể giết chết được (trời sinh trời dưỡng): 天が望む草木は、どんな霜でも枯れることはない
  lớp cỏ dày: こんもりした草木
  xem cỏ có côn trùng ha
  くさ - [草]
  con ngựa đó đã được cho ăn một đống cỏ khô: その馬は、餌として干し草1俵を与えられた
  cỏ mọc một năm: 1年生草
  cỏ mọc nơi đất trống: やせた土地に生える草

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X