• n

  ふうしゃごや - [風車小屋] - [PHONG XA TIỂU ỐC]
  ふうしゃ - [風車] - [PHONG XA]
  Xây dựng cối xay gió ở biển: 洋上に風車を建設する
  Được cung cấp năng lượng bởi cối xay gió.: 風車を動力源にしている

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X