• n

  こご - [古語]
  Những người sử dụng từ cổ (cổ ngữ): 古語使用者
  Những người sưu tầm từ cổ (cổ ngữ): 古語収集家

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X