• n

  もん - [門]
  せきしょ - [関所]
  ゲート
  Công tắc cổng: ゲート・スイッチ
  ma trận cổng: ゲート・マトリクス
  Dấu hiệu cổng: ゲート・マーク
  cổng rìa: エッジ・ゲート
  かど - [門]
  cổng thiên đường: 天国の門
  buộc ngựa ngoài cổng: 馬を門につなぐ
  tiễn khách ra tận cổng: 門の所まで客を見送る

  Tin học

  ポート
  ろんりそし - [論理素子]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X