• n

  きょうめい - [共鳴]
  cộng hưởng kiểu tương tự (analog): アナログ共鳴
  sự cộng hưởng sóng xoáy: スピン波共鳴
  cộng hưởng không gian: 空間共鳴

  Tin học

  きょうしん - [共振]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X