• n

  らん - [欄]
  はしら - [柱]
  しちゅう - [支柱]
  dựng cột làm lều: 支柱を立ててテントを張る
  コラム

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X