• n

  こうこくらん - [広告欄] - [QUẢNG CÁO LAN]
  Đăng tải trên mục quảng cáo (cột quảng cáo): 広告欄に載せる
  Đăng tải ~ trên mục quảng cáo (cột quảng cáo) của một tờ báo: ~を新聞の広告欄に載せる
  hướng dẫn mục quảng cáo (cột quảng cáo) trên báo, tạp chí, Mục quảng cáo (cột quảng cáo) tuyển người: 雑誌新聞広告欄案内
  Mục quảng cáo (

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X