• Kỹ thuật

  フラッグ

  Tin học

  しんごうとう - [信号灯]
  セマフォ
  はた - [旗]
  ひょうしき - [標識]
  フラグ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X