• n

  みじかい - [短い]
  せつだんする - [切断する]

  Kỹ thuật

  ブラインド

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X