• adv

  ごとに - [毎に]
  いちがいに - [一概に]
  Không thể nói cứ nghèo là bất hạnh.: 貧乏だから不幸だとは一概には言えない。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X