• exp

    あたかも - [恰も]
    Anh ta nói cứ như là anh ta biết toàn bộ kế hoạch của chúng tôi vậy.: 彼は恰も僕たちの計画を全て知っているかのような口ぶりだ。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X