• v

  たすける - [助ける]
  giúp đỡ những nơi còn yếu kém: 溺れようとするところを助ける
  Khi tôi thực sự cần sự trợ giúp của anh ấy thì anh ấy đã không làm.: ぜひ助けて欲しいというときに彼は助けてくれなかった
  すくう - [救う]
  きゅうじょする - [救助する]
  Đến ngay để (cứu) giúp ai đó: すぐに来て(人)を救助する
  えんじょ - [援助する]
  きゅうじょ - [救助]
  cứu giúp những nạn nhân lũ lụt: 水難救助
  Hiến máu để hợp tác cứu giúp bệnh nhân: 生命救助に協力するために献血する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X