• n

  きゅうさい - [救済]
  きゅうえん - [救援]
  cử ~ để cứu tế cho những người bị nạn: 被災者の救援に~を派遣する
  Đảm nhiệm vai trò người tiên phong trong công tác cứu tế cho người tỵ nạn với tư cách là cao ủy liên hiệp quốc phụ trách vấn đề người tỵ nạn: 国連難民高等弁務官として難民救援の陣頭指揮を執る
  Đề nghị cứu tế: 救援を頼む
  Mạng lưới tìn
  きゅうさい - [救済する]
  cứu tế người bị nạn: 被害者を救済する
  ほどこす - [施す]
  đem thức ăn cứu tế các nạn nhân: 食物を難民に施す

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X