• n

  きゅうじょ - [救助]
  Cứu trợ cho vùng đồi núi: 山岳救助
  cứu trợ những nạn nhân lũ lụt: 水難救助
  きゅうえん - [救援]
  cử ~ để cứu trợ những người bị nạn: 被災者の救援に~を派遣する
  Đảm nhiệm vai trò người tiên phong trong công tác cứu trợ người tỵ nạn với tư cách là cao ủy liên hiệp quốc phụ trách vấn đề người tỵ nạn: 国連難民高等弁務官として難民救援の陣頭指揮を執る
  Đề nghị cứu trợ: 救援を頼む
  Mạng lưới tình ngu
  きゅうじょする - [救助する]
  Cứu trợ những người còn sống sót: 生存者を救助する
  すくう - [救う]
  めぐむ - [恵む]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X