• n, exp

  きっぷうりば - [切符売場] - [THIẾT PHÙ MẠI TRƯỜNG]
  きっぷうりば - [切符売り場]
  Vâng, tiếp tục đi, chúng ta hãy xem xét phòng bán vé và chúng ta sẽ biết cái ví có ở đó không.: なるほど、じゃあ、財布があるかどうか、切符売り場のあたりを見てみようよ。
  Có lẽ sẽ mua vé tháng mới tại phòng vé.: たぶん切符売り場で新しい定期券を買うだろう。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X