• n

  きょくたん - [極端]
  biến đổi quá mức từ cực đoan này sang cực đoan khác: 極端から極端へと変わり過ぎる
  kiểm tra mức độ cực đoan của ~: ~の極端さを問う
  ウルトラ
  きょくたん - [極端]
  ý kiến của anh ta thì ôn hòa nhưng ý kiến của sếp anh ta thì cực đoan: 彼の意見は穏やかだが、上司の意見は極端だ
  điều đó hơi cực đoan một chút: それは少し極端です
  điều cực đoan: 極端であること
  phương pháp khác mà không cực đoan đến thế: それほど極端でない他の方法

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X