• n

  ほっきょく - [北極]
  Đường giả tưởng trên bề mặt địa cầu nối cực Bắc với cực Nam.: 北極と南極を結ぶ地球表面の仮想的な線
  Chúng ta đã có thể đi tiếp lên đến Bắc cực nhưng chúng ta đã không thể trở về nếu không có sự trợ giúp.: われわれは北極に向かって前進したが、助けなしには戻れなかった
  Nきょく - [N極]
  Thông suốt giữa cực Nam và cực Bắc: N極とS極の間を貫く
  Loài người sống ở cực bắc phải chịu đựng mùa đông dài: N極に暮らす人々は長い冬を耐えなければならない

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X