• n

  カム
  Phanh trục cam: カム・ブレーキ
  Hộp cam: カム・ボックス
  Đĩa cam: カム・ディスク
  Động cơ cam: カム・エンジン

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X