• n

  かんしょう - [干渉]
  can dự vào việc của người khác: (人)のことへの干渉
  can dự không chính thức: おせっかいな干渉
  かんしょうする - [干渉する]
  can dự vào kinh doanh của ~: ~の運営に干渉する
  can dự vào cuộc sống của ai: (人)の生活に干渉する
  can dự vào hoạt động công cộng: 公共事業に干渉する
  can dự vào nhiều nghiệp vụ: さまざまな業務に干渉する
  không có quyền can dự vào ~: ~に干渉する権限がない

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X