• n

  こうすいじゅん - [高水準] - [CAO THỦY CHUẨN]
  Ở mức cao kỷ lục: 記録的な高水準に
  Thiếu thành tích cao: 高水準の業績が不足している
  Giảm bớt tỷ lệ thất nghiệp cao tồn tại ở nhiều nước: 数多くの国に存在する失業の高水準を低減する
  Duy trì mức độ cao là ~ %: _%の高水準を維持する
  Lãi ở mức cao: 高水準の利益
  đạt được mức tuyển dụng cao: 高水準の雇用を達成する
  たかい - [高い]
  ハイ

  Dược

  エキス

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X