• n

  すうこう - [崇高]
  さいせんたん - [最先端]
  さいじょう - [最上]
  Văn phòng của tôi nằm ở tầng cao nhất.: 事務所は最上階にあります。
  さいこうの - [最高の]
  さいこう - [最高]
  Kilimanjaro là ngọn núi cao nhất châu Phi.: キリマンジャロはアフリカで最高の山だ。
  Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay là 8 độ.: 本日の最高気温は8度でした。
  Cô ấy đang nắm giữ kỷ lục cao nhất của cự ly 100 m.: 彼女が100メートルの最高記録を持っている。
  Tốc độ giới hạn cao nhất trên đường cao tốc Tomei là 100km/
  ごくじょう - [極上]
  Giá cao nhất: 極上値

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X