• Kỹ thuật

    こうぶんし - [高分子]
    Explanation: 合成によって作られた高分子物質でプラスチック、塗料、接着剤などの原料。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X