• n

  カセット
  băng cat-set: カセット・テープ
  mở băng cat-set: カセット・テープをかける
  đấy là băng cat-set 60 phút: それは60分用のカセットだ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X