• n

  カタログ
  một quyển catalô mới nhất: 最新カタログ1冊
  sản phẩm mà ông nói trên điện thoại có ở trang 50 trong quyển catalô công ty chúng tôi: お客様が電話で話していらっしゃった商品は、弊社のカタログ50ページにございます
  phòng trưng bày catalô: カタログ・ショールーム
  catalô giải thích căn cẽ về cái gì: ~を詳細に解説したカタログ

  Kỹ thuật

  とりあつかいせつめいしょ - [取扱説明書]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X