• n

  かさい - [火災]
  こげる - [焦げる]
  もえる - [燃える]
  nhà cháy: 家が燃える

  Kỹ thuật

  ファイア

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X