• n

  かし - [下肢]
  làm cho chân co giật: 下肢にけいれんを起こす
  tập thể dục chân: 下肢の運動をする
  cơ chân: 下肢の筋肉
  đau chân: 下肢痛
  かきゃく - [下脚] - [HẠ CƯỚC]
  Do đứng lâu nên chân dưới bị đau: しばらく立ったので、下脚がだるくなる
  あしもと - [足元] - [TÚC NGUYÊN]
  cho đầu chui qua chân: 足元から顔を出す
  あし - [足]
  chân đau: けがをした足
  chân động vật: 動物の足
  bàn chân 5 ngón: 5本指の足
  chân bị chuột rút: けいれん足
  tê chân: しびれた足
  chân thỏ: ウサギの足

  Kỹ thuật

  レグ

  Tin học

  ピン

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X