• n

  ヨーロッパ
  おうしゅう - [欧州]
  dòng tiền vốn chảy từ Châu Âu sang Mỹ: 欧州から米国への資金の流出
  được đánh giá cao ở Châu Âu: 欧州で高い評価を受ける

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X